Upozornění

Následující údaje nemusí být přesné. V průběhu testu probíhala komunikace (HTTP, ICQ, Skype, IMAP, VPN...), které nijak významně nezatěžovala dostupnou konektivitu. Před plánovaným stahováním větších objemů dat byl test přerušen. To však neznamá, že v některých případech nemohlo být měření zásadně ovlivněno.

Odezna na ICMP ping

Naměřené hodnoty jsou zatíženy aditivní chybou přibližně 2ms. V průběhu stahování testovacích dat pro stanovení rychlosti stahování, se vlivem vytížení CPU mohly objevit další chyby.

Datová část ICMP paketu nese 32B.

Rychlost stahování dat

S ohledem na komunikaci probíhající současně se spojením mohou být naměřené hodnoty nižší nez ve skutečnosti. S postupem času bylo navíc zjištěno, že se na meřených hodnotách negativně projevuje přetížené CPU v průběhu stahování testovacích dat (testovací skrip je napsán v Perlu a běží na nepříliš výkonném Rapsberry Pi).

Testovací soubor má velikost 20MB.